Gaudeamus Music Week 2012

festival @ Gaudeamus Muziek Week
De Oude Hortus, ancient university botanical garden
Utrecht in Netherlands


4 September 2012 - 9 September 2012